យុវជន​ចង់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​កូរ៉េ កាន់​តែ​មាន​លទ្ធភាព​ខ្ពស់ ក្រោយ​ឧកញ៉ា ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា ចុះ MOU ជាមួយ​វិ...