ស្រី​ស្អាត​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​កន្លះ​លាន​នាក់ ធ្លាយ​សម្រស់​ពិត​​ពេល​គ្មាន​កម្មវិធី​កាត់​ត​រូប