គ្រី ថៃពៅ ច្រៀង​បទ​អ្វី​ខ្លះ តាំងពីវគ្គដំបូង រហូត​​លើក​ពាន Cambodian Idol?

 • 2018-04-10 11:46:25
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 3

ចន្លោះមិនឃើញ

គ្រី ថៃពៅ បាន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ជយលាភី​កម្មវិធី​ប្រឡង​ចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាល​ទី៣ កាលពី​យប់ថ្ងៃ​ទី៨ ខែមេសា។ តើ​មុន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ពាន​រង្វាន់​ដ៏​ធំនេះ បេក្ខជន​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់ចាម​រូបនេះ បាន​ច្រៀង​បទ​ចម្រៀង​អ្វីខ្លះ តាំង​ពី​វគ្គ Judge Audition រហូត​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ?

 • វគ្គ Judge Audition ៖ បទ ខូចចិត្តត្បិតព្រាត់អូន

 • វគ្គ Theater Round 1 ៖ ច្រៀង​រួម​គ្នា ៤នាក់ បទ យំប្រាប់មេឃ

 • វគ្គ Theater Round 2 ៖ ច្រៀង​រួមគ្នា ២នាក់ បទ មាននឹកបងទេ

 • វគ្គ Green Miles ៖ ច្រៀង​បទ ចិត្តឆ្កួតហើយភ្លេចគេទៅ

 • វគ្គ Live Show Week 1 ៖ ច្រៀងបទ ទ្រាំៗទៅធ្វើម្តេចយើងស្រលាញ់គេ

 • វគ្គ Live Show Week 2 ៖ ច្រៀងបទ លាហើយស្នេហ៍ខ្ញុំ

 • វគ្គ Live Show Week 3 ៖ ច្រៀងបទ សន្ទូងភ្លេចស្រែ

 • វគ្គ Live Show Week 4 ៖ ច្រៀង​បទ កន្សែង​ក្រហម

 • វគ្គ Live Show Week 5 ៖ ច្រៀង​បទ ស្រលាញ់​បង​គ្មាន​អនាគត​ទេ

 • វគ្គ Live Show Week 6 ៖ ច្រៀង​បទ អង្គលីមាល៍

 • វគ្គ Live Show Week 7 ៖ ច្រៀង​បទ ចូលឆ្នាំ ២៥ខេត្តក្រុង

 • វគ្គពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ៖ ច្រៀងបទ ពិសោធស្នេហ៍ប្រែឈឺចាប់ និងបទ ហេតុតែគេ

 • វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ៖ ច្រៀងបទ **

ចុចអាន៖ រកឃើញ​ម្ចាស់​ជយលាភី Cambodian idol រដូវកាល​ទី៣ ហើយ

គ្រី ថៃពៅ បាន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ជយលាភី​កម្មវិធី​ប្រឡង​ចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាល​ទី៣ កាលពី​យប់ថ្ងៃ​ទី៨ ខែមេសា។ តើ​មុន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ពាន​រង្វាន់​ដ៏​ធំនេះ បេក្ខជន​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់ចាម​រូបនេះ បាន​ច្រៀង​បទ​ចម្រៀង​អ្វីខ្លះ តាំង​ពី​វគ្គ Judge Audition រហូត​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ?

 • វគ្គ Judge Audition ៖ បទ ខូចចិត្តត្បិតព្រាត់អូន

 • វគ្គ Theater Round 1 ៖ ច្រៀង​រួម​គ្នា ៤នាក់ បទ យំប្រាប់មេឃ

 • វគ្គ Theater Round 2 ៖ ច្រៀង​រួមគ្នា ២នាក់ បទ មាននឹកបងទេ

 • វគ្គ Green Miles ៖ ច្រៀង​បទ ចិត្តឆ្កួតហើយភ្លេចគេទៅ

 • វគ្គ Live Show Week 1 ៖ ច្រៀងបទ ទ្រាំៗទៅធ្វើម្តេចយើងស្រលាញ់គេ

 • វគ្គ Live Show Week 2 ៖ ច្រៀងបទ លាហើយស្នេហ៍ខ្ញុំ

 • វគ្គ Live Show Week 3 ៖ ច្រៀងបទ សន្ទូងភ្លេចស្រែ

 • វគ្គ Live Show Week 4 ៖ ច្រៀង​បទ កន្សែង​ក្រហម

 • វគ្គ Live Show Week 5 ៖ ច្រៀង​បទ ស្រលាញ់​បង​គ្មាន​អនាគត​ទេ

 • វគ្គ Live Show Week 6 ៖ ច្រៀង​បទ អង្គលីមាល៍

 • វគ្គ Live Show Week 7 ៖ ច្រៀង​បទ ចូលឆ្នាំ ២៥ខេត្តក្រុង

 • វគ្គពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ៖ ច្រៀងបទ ពិសោធស្នេហ៍ប្រែឈឺចាប់ និងបទ ហេតុតែគេ

 • វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ៖ ច្រៀងបទ **

ចុចអាន៖ រកឃើញ​ម្ចាស់​ជយលាភី Cambodian idol រដូវកាល​ទី៣ ហើយ


អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ