ចង់​ទិញ​រថយន្ត Highlander មួយ​ទឹក គួរ​ដឹង​ពី​តម្លៃ​ទាំង​នេះ​ជា​មុន​សិន!

  • 2018-05-07 06:34:33
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

Highlander ជា​ប្រភេទ​រថយន្ត​ដែល​មាន​ការ​គាំទ្រ និង​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ រថយន្ត​ប្រភេទ​តួ​ខ្ពស់​នេះ មាន​តម្លៃ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​គុណភាព ពណ៌ ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន Option និង​ស៊េរី​ឆ្នាំ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តម្លៃ Highlander មួយ​ទឹក ចាប់​ពី​ស៊េរី​ឆ្នាំ​២០០១ ដល់ ២០០៤៖

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​មិនបូក​បញ្ចូល​ផ្លាក​លេខ។

តម្លៃផ្ដល់​ដោយ​ឃ្លាំង​លក់​ឡាន សួ សុខលាភ ឃ្លាំង 288 Garage។

===> ចុច​ត្រង់​នេះ (Android & iOS) ដើម្បី​ទាញ​យក App KleyKley ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ល្អៗ និង​ទាន់​ហេតុការណ៍!

Highlander ជា​ប្រភេទ​រថយន្ត​ដែល​មាន​ការ​គាំទ្រ និង​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ រថយន្ត​ប្រភេទ​តួ​ខ្ពស់​នេះ មាន​តម្លៃ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​គុណភាព ពណ៌ ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន Option និង​ស៊េរី​ឆ្នាំ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តម្លៃ Highlander មួយ​ទឹក ចាប់​ពី​ស៊េរី​ឆ្នាំ​២០០១ ដល់ ២០០៤៖

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​មិនបូក​បញ្ចូល​ផ្លាក​លេខ។

តម្លៃផ្ដល់​ដោយ​ឃ្លាំង​លក់​ឡាន សួ សុខលាភ ឃ្លាំង 288 Garage។

===> ចុច​ត្រង់​នេះ (Android & iOS) ដើម្បី​ទាញ​យក App KleyKley ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ល្អៗ និង​ទាន់​ហេតុការណ៍!

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

;