ប្រជាជន​១៦​ប្រទេស/រដ្ឋ​ ដែល​មាន​សុខភាព​ល្អ​ជាង​គេ​លើ​លោក

  • 2018-10-18 07:36:59
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 15

ចន្លោះមិនឃើញ

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក កាលពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨ បានបញ្ចេញ​របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៨ ដែល​បង្ហាញពី​សុខភាពប្រជាជននៃប្រទេសចំនួន ១៤០ នៅលើពិភពលោក។ ក្នុងនោះ ១០ប្រទេសដែល​ឈរនៅលើគេ ជា​ប្រទេស​ដែលប្រជាជន​មាន​សុខភាព​ល្អជាងគេ​​ រួមមាន៖

១- ហុងកុង៖ អាយុជាមធ្យមលើសពី ៨០ឆ្នាំ

២- សិង្ហបុរី៖ អាយុជាមធ្យម​ ៧៣,៦ឆ្នាំ

៣- ជប៉ុន៖ អាយុជាមធ្យម ៧៣,២ឆ្នាំ

៤- អេស្ប៉ាញ៖ អាយុជាមធ្យម ៧២,៦ឆ្នាំ

៥- ស្វីស៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៩ឆ្នាំ

៦- អ៊ីតាលី៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៨ឆ្នាំ

៧- បារាំង៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៧ឆ្នាំ

៨- អូស្ត្រាលី៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៥ឆ្នាំ

៩- ន័រវែស៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៥ឆ្នាំ

១០- អ៊ីស្លង់៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៥ឆ្នាំ

១១- អ៊ីស្រាអែល៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៤ឆ្នាំ

១២- កាណាដា៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,២ឆ្នាំ

១៣- កូស្តារីកា៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,២ឆ្នាំ​

១៤- លុចហ្សំបួរ៖ អាយុជាមធ្យម ៧១ឆ្នាំ

១៥- អូទ្រីស៖ អាយុជាមធ្យម ៧០,៩ឆ្នាំ

១៦- ម៉ាល់តា៖ អាយុជាមធ្យម ៧០,៩ឆ្នាំ

(រូបថត៖ Business Insider)

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក កាលពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨ បានបញ្ចេញ​របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៨ ដែល​បង្ហាញពី​សុខភាពប្រជាជននៃប្រទេសចំនួន ១៤០ នៅលើពិភពលោក។ ក្នុងនោះ ១០ប្រទេសដែល​ឈរនៅលើគេ ជា​ប្រទេស​ដែលប្រជាជន​មាន​សុខភាព​ល្អជាងគេ​​ រួមមាន៖

១- ហុងកុង៖ អាយុជាមធ្យមលើសពី ៨០ឆ្នាំ

២- សិង្ហបុរី៖ អាយុជាមធ្យម​ ៧៣,៦ឆ្នាំ

៣- ជប៉ុន៖ អាយុជាមធ្យម ៧៣,២ឆ្នាំ

៤- អេស្ប៉ាញ៖ អាយុជាមធ្យម ៧២,៦ឆ្នាំ

៥- ស្វីស៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៩ឆ្នាំ

៦- អ៊ីតាលី៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៨ឆ្នាំ

៧- បារាំង៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៧ឆ្នាំ

៨- អូស្ត្រាលី៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៥ឆ្នាំ

៩- ន័រវែស៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៥ឆ្នាំ

១០- អ៊ីស្លង់៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៥ឆ្នាំ

១១- អ៊ីស្រាអែល៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,៤ឆ្នាំ

១២- កាណាដា៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,២ឆ្នាំ

១៣- កូស្តារីកា៖ អាយុជាមធ្យម ៧១,២ឆ្នាំ​

១៤- លុចហ្សំបួរ៖ អាយុជាមធ្យម ៧១ឆ្នាំ

១៥- អូទ្រីស៖ អាយុជាមធ្យម ៧០,៩ឆ្នាំ

១៦- ម៉ាល់តា៖ អាយុជាមធ្យម ៧០,៩ឆ្នាំ

(រូបថត៖ Business Insider)


ប្រភព៖ Businessinsider ប្រែ​សម្រួល៖ លាភ.