តម្លៃ​ទូរសព្ទ​គ្រប់​ម៉ាក នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​២៩​វិច្ឆិកា​នេះ

  • 2018-11-29 02:38:18
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 13

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រុមហ៊ុន​ទូរសព្ទ​ចិន​ជា​ច្រើន​បាន​និង​កំពុង​វាយ​លុក​ទីផ្សារ​រួមមាន Oppo, Hauwei, Xiaomi និង Vivo ក្រៅពី Samsung និង iPhone។ សម្រាប់ iPhone វិញ​ដែរជា​ទូរសព្ទ​កំពុង​មាន​ទីផ្សារ​ខ្លាំង​សម្រាប់ iPhone XS Max ដាក់​លក់​តាម​ហាង​មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១៤៧០ ដុល្លារ សម្រាប់​ទំហំ 512GB តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១៣២០ ដុល្លារ សម្រាប់​ទំហំ 256GB និង​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១១៧០ ដុល្លារ​សម្រាប់​ទំហំ 64GB។

ឆែក​តារាង​តម្លៃ​ខាង​ក្រោម៖

iPhone

តម្លៃមានធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ
តម្លៃមានធានាពីហាង (តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល)

Samsung

Huawei

Oppo

Nokia

Vivo

Xiaomi

Sony

OnePlus

LG

Google

Asus

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​អាច​ប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តួច​បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ តម្លៃ​នៅ​ហាង សៀង លីន, សុខ លី, គួង អ៊ី និង​ហាង​អង្គរ មាស។

ក្រុមហ៊ុន​ទូរសព្ទ​ចិន​ជា​ច្រើន​បាន​និង​កំពុង​វាយ​លុក​ទីផ្សារ​រួមមាន Oppo, Hauwei, Xiaomi និង Vivo ក្រៅពី Samsung និង iPhone។ សម្រាប់ iPhone វិញ​ដែរជា​ទូរសព្ទ​កំពុង​មាន​ទីផ្សារ​ខ្លាំង​សម្រាប់ iPhone XS Max ដាក់​លក់​តាម​ហាង​មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១៤៧០ ដុល្លារ សម្រាប់​ទំហំ 512GB តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១៣២០ ដុល្លារ សម្រាប់​ទំហំ 256GB និង​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១១៧០ ដុល្លារ​សម្រាប់​ទំហំ 64GB។

ឆែក​តារាង​តម្លៃ​ខាង​ក្រោម៖

iPhone

តម្លៃមានធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ
តម្លៃមានធានាពីហាង (តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល)

Samsung

Huawei

Oppo

Nokia

Vivo

Xiaomi

Sony

OnePlus

LG

Google

Asus

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​អាច​ប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តួច​បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ តម្លៃ​នៅ​ហាង សៀង លីន, សុខ លី, គួង អ៊ី និង​ហាង​អង្គរ មាស។


ប្រភព៖ Sabay News អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

អត្ថបទពេញនិយម