ម៉ាស៊ូត ឡើង​ថ្លៃ​ជាង​សាំង មុន​​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន

  • 2019-02-01 04:33:41
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 30

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​បញ្ចេញ​តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ដល់​ ១៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩ ក្នុង​នោះ​ ប្រេងសាំង​ធម្មតា មាន​តម្លៃ ៣៣៥០រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៤០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។

តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា បានឡើង ៥០រៀល​ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត ​បាន​ឡើង​ ១០០​រៀល បើ​ធៀប​នឹង​តម្លៃ​ប្រេងសាំង ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់ ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩​៕

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​បញ្ចេញ​តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ដល់​ ១៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩ ក្នុង​នោះ​ ប្រេងសាំង​ធម្មតា មាន​តម្លៃ ៣៣៥០រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៤០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។

តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា បានឡើង ៥០រៀល​ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត ​បាន​ឡើង​ ១០០​រៀល បើ​ធៀប​នឹង​តម្លៃ​ប្រេងសាំង ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់ ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩​៕

អត្ថបទ៖ លាភ.

;