ហាងឆេង​ Highlander, Lexus, Prius, Tundra, Tacoma, Camry, បាឡែន មួយទឹក មុន​ចូលឆ្នាំ

  • 2019-04-08 06:55:11
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 6

ចន្លោះមិនឃើញ

ឡាន​មួយទឹក នៅ​តែ​ពេញ​និយម ជា​ពិសេស​ប្រភេទ​ឡាន​ Highlander, Lexus, Prius, Tundra, Tacoma, Camry, បាឡែន។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តម្លៃ​ឡាន​មួយ​ទឹក​ Update ចុងក្រោយ តាម​ឃ្លាំង​មួយចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ៖

# Prius 2004

# Prius 2005

# Priu 2006

# Prius 2007

# Lexus RX

# Highlander

# Camry បាឡែន

# Tacoma និង Tundra

តម្លៃឡានមួយទឹកនេះដែរ ជាតម្លៃទូទៅនៅតាមឃ្លាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងអាចខុសគ្នាទៅគុណភាព ពណ៌ Option៕

ចុចអាន៖ ពិសេសថ្នាក់នេះ ទើបមហាសេដ្ឋី​ចូល​ចិត្តជិះ Rolls-Royce ណាស់

ឡាន​មួយទឹក នៅ​តែ​ពេញ​និយម ជា​ពិសេស​ប្រភេទ​ឡាន​ Highlander, Lexus, Prius, Tundra, Tacoma, Camry, បាឡែន។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តម្លៃ​ឡាន​មួយ​ទឹក​ Update ចុងក្រោយ តាម​ឃ្លាំង​មួយចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ៖

# Prius 2004

# Prius 2005

# Priu 2006

# Prius 2007

# Lexus RX

# Highlander

# Camry បាឡែន

# Tacoma និង Tundra

តម្លៃឡានមួយទឹកនេះដែរ ជាតម្លៃទូទៅនៅតាមឃ្លាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងអាចខុសគ្នាទៅគុណភាព ពណ៌ Option៕

ចុចអាន៖ ពិសេសថ្នាក់នេះ ទើបមហាសេដ្ឋី​ចូល​ចិត្តជិះ Rolls-Royce ណាស់

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

;