ខេត្ត ២ រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ប្រដាល់​គូខ្លាំងៗ ក្នុង​ថ្ងៃ​សង្រ្កាន្ត

  • 2019-04-13 02:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 3

ចន្លោះមិនឃើញ

ខេត្ត​ព្រៃវែង និង​ខេត្ត​កណ្ដាល បាន​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ប្រដាល់​ ដែល​ប្រជុំ​ទៅ​ដោយ​កីឡាករ​ខ្លាំងៗ អំឡុង​ពេល​ចូលឆ្នាំ ប្រពៃណី​ខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។

សម្រាប់​កម្មវិធី​សង្រ្កាន្ត​ព្រៃវែង មាន​ការប្រកួតប្រដាល់​ ២ ថ្ងៃ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ និង​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែមេសា ចាប់​ពី​វេលា​ម៉ោង ៧យប់​តទៅ។

ចំណែក​នៅ​សង្រ្កាន្ត​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល​វិញ ក៏​មានរៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ ២ថ្ងៃ​ដែរ គឺ​១៥ និង​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែមេសា ចាប់​ពី​ម៉ោង ៧យប់​តទៅ ដូចគ្នា។

ចង់ដឹង​ថា​មាន​គូ​ណាខ្លះ សូម​មើល​តារាង​គូប្រកួត​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សហព័ន្ធ​កីឡា​ប្រដាល់​គុនខ្មែរ ដូចខាងក្រោម៖

សង្រ្កាន្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា

សង្រ្កាន្ត​ព្រៃវែង ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា

សង្រ្កាន្ត​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា

សង្រ្កាន្ត​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា

ខេត្ត​ព្រៃវែង និង​ខេត្ត​កណ្ដាល បាន​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ប្រដាល់​ ដែល​ប្រជុំ​ទៅ​ដោយ​កីឡាករ​ខ្លាំងៗ អំឡុង​ពេល​ចូលឆ្នាំ ប្រពៃណី​ខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។

សម្រាប់​កម្មវិធី​សង្រ្កាន្ត​ព្រៃវែង មាន​ការប្រកួតប្រដាល់​ ២ ថ្ងៃ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ និង​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែមេសា ចាប់​ពី​វេលា​ម៉ោង ៧យប់​តទៅ។

ចំណែក​នៅ​សង្រ្កាន្ត​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល​វិញ ក៏​មានរៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ ២ថ្ងៃ​ដែរ គឺ​១៥ និង​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែមេសា ចាប់​ពី​ម៉ោង ៧យប់​តទៅ ដូចគ្នា។

ចង់ដឹង​ថា​មាន​គូ​ណាខ្លះ សូម​មើល​តារាង​គូប្រកួត​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សហព័ន្ធ​កីឡា​ប្រដាល់​គុនខ្មែរ ដូចខាងក្រោម៖

សង្រ្កាន្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា

សង្រ្កាន្ត​ព្រៃវែង ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា

សង្រ្កាន្ត​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា

សង្រ្កាន្ត​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា

អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ

;