ភ្នំខ្ពស់​ជាង​គេ ប្រចាំ​ប្រទេស​​អាស៊ាន​​ទាំងអស់

  • 2019-04-17 06:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

Kley Kley សូម​បង្ហាញ​ជូន​ពី​ឈ្មោះ​ភ្នំ​ដែល​ខ្ពស់​ជាងគេ ប្រចាំ​ប្រទេស​នីមួយៗ​នៅ​តំបន់​អាស៊ាន រាប់ទាំង​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត​ផងដែរ។ ក្នុងនោះ​ភ្នំ​ដែល​ខ្ពស់​ជាងគេ​នៅ​អាស៊ាន គឺ​ស្ថិតក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា។

១. ភ្នំ Hkakabo Razi នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពស់ ៥៨៨១​ម៉ែត្រ។

២. ភ្នំ Puncak Yaya នៅកោះ Papua ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី កម្ពស់ ៤៨៨៤​ម៉ែត្រ។

៣. ភ្នំ Kinabalu នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី កម្ពស់ ៤០៩៣​ម៉ែត្រ។

៤. ភ្នំ Fansipan នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម កម្ពស់ ៣១៤៣​ម៉ែត្រ។

៥. ភ្នំ Ramelau នៅ​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត កម្ពស់ ២៩៦៣​ម៉ែត្រ។

៦. ភ្នំ Apo នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន កម្ពស់ ២៩៥៦​ម៉ែត្រ។

៧. ភ្នំ Phou Bia នៅ​ប្រទេស​ឡាវ កម្ពស់ ២៨១៩​ម៉ែត្រ។

៨. ភ្នំ Doi Inthanon នៅ​ប្រទេស​ថៃ កម្ពស់ ២៥៦៥​ម៉ែត្រ។

៩. ភ្នំ Bukit Pagon នៅ​ប្រទេស​ព្រុយណេ កម្ពស់ ១៨៥០​ម៉ែត្រ។

១០. ភ្នំ​ឱរ៉ាល់ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា កម្ពស់ ១៨១៣​ម៉ែត្រ។

១១. ភ្នំ Bukit Timah នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី កម្ពស់ ១៦៣,៦៣ម៉ែត្រ៕

Kley Kley សូម​បង្ហាញ​ជូន​ពី​ឈ្មោះ​ភ្នំ​ដែល​ខ្ពស់​ជាងគេ ប្រចាំ​ប្រទេស​នីមួយៗ​នៅ​តំបន់​អាស៊ាន រាប់ទាំង​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត​ផងដែរ។ ក្នុងនោះ​ភ្នំ​ដែល​ខ្ពស់​ជាងគេ​នៅ​អាស៊ាន គឺ​ស្ថិតក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា។

១. ភ្នំ Hkakabo Razi នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពស់ ៥៨៨១​ម៉ែត្រ។

២. ភ្នំ Puncak Yaya នៅកោះ Papua ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី កម្ពស់ ៤៨៨៤​ម៉ែត្រ។

៣. ភ្នំ Kinabalu នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី កម្ពស់ ៤០៩៣​ម៉ែត្រ។

៤. ភ្នំ Fansipan នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម កម្ពស់ ៣១៤៣​ម៉ែត្រ។

៥. ភ្នំ Ramelau នៅ​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត កម្ពស់ ២៩៦៣​ម៉ែត្រ។

៦. ភ្នំ Apo នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន កម្ពស់ ២៩៥៦​ម៉ែត្រ។

៧. ភ្នំ Phou Bia នៅ​ប្រទេស​ឡាវ កម្ពស់ ២៨១៩​ម៉ែត្រ។

៨. ភ្នំ Doi Inthanon នៅ​ប្រទេស​ថៃ កម្ពស់ ២៥៦៥​ម៉ែត្រ។

៩. ភ្នំ Bukit Pagon នៅ​ប្រទេស​ព្រុយណេ កម្ពស់ ១៨៥០​ម៉ែត្រ។

១០. ភ្នំ​ឱរ៉ាល់ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា កម្ពស់ ១៨១៣​ម៉ែត្រ។

១១. ភ្នំ Bukit Timah នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី កម្ពស់ ១៦៣,៦៣ម៉ែត្រ៕

អត្ថបទ៖ សំភី

;