រដ្ឋ ១៧​ចុងក្រោយ​ដែលនៅ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​តៃវ៉ាន់

  • 2019-05-25 10:57:19
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 89

ចន្លោះមិនឃើញ

មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ កោះតៃវ៉ាន់​​ នៅ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​រដ្ឋតែ ​១៧ ប៉ុណ្ណោះ ដែល​មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ លោកស្រី Tsai Ing-wen (រូបថត៖ CNN)

១. ប្រទេសអ៊ីស្វាទីនី ឬអតីតស្វាស៊ីឡង់ (Swaziland)

២. បុរី​វ៉ាទីកង់

៣. ប្រទេស Kiribati

៤. កោះ Marshall

៥. ប្រទេស Nauru

៦. ប្រទេស Palau

៧. កោះសូឡូម៉ុង (Solomon)

៨. ប្រទេស Tuvalu

៩. ប្រទេសហៃទី (Haiti)

១០. រដ្ឋ Saint និង Nevis

១១. រដ្ឋ Saint Lucia

១២. រដ្ឋ Saint Vincent និង the Grenadines

១៣. ប្រទេស Belize

១៤. ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា (Guatemala)

១៥. ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស (Honduras)

១៦. ប្រទេសនីការ៉ាហ្ក័រ (Nicarragua)

១៧. ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្កាយ (Paraguay)។

គួរ​រំលឹក​ថា អែល​សាវ៉ាឌ័រ ជា​ប្រទេស​ចុងក្រោយ​ដែល​បាន​ផ្តាច់​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​តៃវ៉ាន់ កាលពីខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ដើម្បី​ទៅបង្កើត​ចំណង​ការទូត​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិនវិញ៕

មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ កោះតៃវ៉ាន់​​ នៅ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​រដ្ឋតែ ​១៧ ប៉ុណ្ណោះ ដែល​មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ លោកស្រី Tsai Ing-wen (រូបថត៖ CNN)

១. ប្រទេសអ៊ីស្វាទីនី ឬអតីតស្វាស៊ីឡង់ (Swaziland)

២. បុរី​វ៉ាទីកង់

៣. ប្រទេស Kiribati

៤. កោះ Marshall

៥. ប្រទេស Nauru

៦. ប្រទេស Palau

៧. កោះសូឡូម៉ុង (Solomon)

៨. ប្រទេស Tuvalu

៩. ប្រទេសហៃទី (Haiti)

១០. រដ្ឋ Saint និង Nevis

១១. រដ្ឋ Saint Lucia

១២. រដ្ឋ Saint Vincent និង the Grenadines

១៣. ប្រទេស Belize

១៤. ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា (Guatemala)

១៥. ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស (Honduras)

១៦. ប្រទេសនីការ៉ាហ្ក័រ (Nicarragua)

១៧. ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្កាយ (Paraguay)។

គួរ​រំលឹក​ថា អែល​សាវ៉ាឌ័រ ជា​ប្រទេស​ចុងក្រោយ​ដែល​បាន​ផ្តាច់​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​តៃវ៉ាន់ កាលពីខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ដើម្បី​ទៅបង្កើត​ចំណង​ការទូត​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិនវិញ៕

អត្ថបទ៖ សំភី

អត្ថបទពេញនិយម
;