មកស្គាល់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

 • 2019-06-26 06:24:50
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

លោក អ៊ុន ចាន់ដា ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ​ត្រាស់បង្គាប់​ផ្ទេរភារកិច្ច​​ពីអភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ មកជា​អភិបាល​ខេត្តកំពង់ចាម ជំនួស​លោក គួច ចំរើន ដែលត្រូវផ្ទេរភារកិច្ចទៅជាអភិបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។ តើលោក​ជា​អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមទីប៉ុន្មាន គិតចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មក?

ខាងក្រោមនេះ ជា​ឈ្មោះ​អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម គិត​ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មក?

 • លោក អ៊ុន ចាន់ដា ចូលកាន់តំណែង​ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
លោក អ៊ុន ចាន់ដា
 • លោក គួច ចំរើន ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
 • លោក លន់ លឹមថៃ ពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
លោក លន់ លឹមថៃ (រូបភាព៖ CPP)
 • លោក​ ហ៊ុន ណេង ពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
លោក ហ៊ុន ណេង (រូបភាព៖ រដ្ឋសភា)
 • លោក ជៀង អំ ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៤
លោក ជៀង អំ
 • លោក ហ៊ុន ណេង ពីឆ្នាំ១៩៨៤ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៩

 • លោក ព្រាប ពិជ័យ ពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ ១៩៨៤

 • លោក​ ស៊ឹម កា ពីឆ្នាំ ១៩៨០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៨១

លោក​ ស៊ឹម កា (រូបភាព៖ CPP)
 • លោក គឹម យិន ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨០

 • លោក ម៉ម សាប៊ុន ឆ្នាំ ១៩៧៩

ចុចអាន៖ អភិបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​ទាំង ១៩រូប ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៤១ ដល់​បច្ចុប្បន្ន

លោក អ៊ុន ចាន់ដា ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ​ត្រាស់បង្គាប់​ផ្ទេរភារកិច្ច​​ពីអភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ មកជា​អភិបាល​ខេត្តកំពង់ចាម ជំនួស​លោក គួច ចំរើន ដែលត្រូវផ្ទេរភារកិច្ចទៅជាអភិបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។ តើលោក​ជា​អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមទីប៉ុន្មាន គិតចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មក?

ខាងក្រោមនេះ ជា​ឈ្មោះ​អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម គិត​ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មក?

 • លោក អ៊ុន ចាន់ដា ចូលកាន់តំណែង​ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
លោក អ៊ុន ចាន់ដា
 • លោក គួច ចំរើន ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
 • លោក លន់ លឹមថៃ ពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
លោក លន់ លឹមថៃ (រូបភាព៖ CPP)
 • លោក​ ហ៊ុន ណេង ពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
លោក ហ៊ុន ណេង (រូបភាព៖ រដ្ឋសភា)
 • លោក ជៀង អំ ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៤
លោក ជៀង អំ
 • លោក ហ៊ុន ណេង ពីឆ្នាំ១៩៨៤ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៩

 • លោក ព្រាប ពិជ័យ ពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ ១៩៨៤

 • លោក​ ស៊ឹម កា ពីឆ្នាំ ១៩៨០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៨១

លោក​ ស៊ឹម កា (រូបភាព៖ CPP)
 • លោក គឹម យិន ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨០

 • លោក ម៉ម សាប៊ុន ឆ្នាំ ១៩៧៩

ចុចអាន៖ អភិបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​ទាំង ១៩រូប ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៤១ ដល់​បច្ចុប្បន្ន

អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ

អត្ថបទពេញនិយម
;