មក​ដឹង​អត្រា​កំណែ​ផ្លូវ​​ការរបស់ក្រសួងអប់រំ លើ​វិញ្ញាសា​​ប្រឡង​បាក់ឌុប (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្ដ) កាលពីឆ្នាំមុន

  • 2019-07-17 02:33:22
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ការ​មើល​អត្រា​កំណែផ្លូវការ​ នៃ​វិញ្ញាសា​ប្រឡង​បាក់ឌុបឆ្នាំមុនៗ គឺពិត​ជា​សំខាន់ ព្រោះ​វា​អាច​ជួយ​ឲ្យ​បេក្ខជន​បានដឹង​ពី​តិចនិច​គ្រូ​ឲ្យ​ពិន្ទុ​លើអ្វីខ្លះ កាត់​ពិន្ទុ​លើ​អ្វីខ្លះ រៀបសរសេរ​បែបណា​ដើម្បី​ទទួល​បានពិន្ទុពេញលេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រឡង។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​អាត្រា​កំណែ​នៃការប្រឡង​កាល​ពីឆ្នាំមុន (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្រ្ដ) ដែល​បង្ហោះ​ដោយ​ផេក​ "បាក់ឌុប-BacII"។

គណិតវិទ្យា

អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ

រូបវិទ្យា

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

ប្រវត្តិវិទ្យា

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាបារាំង

ការ​មើល​អត្រា​កំណែផ្លូវការ​ នៃ​វិញ្ញាសា​ប្រឡង​បាក់ឌុបឆ្នាំមុនៗ គឺពិត​ជា​សំខាន់ ព្រោះ​វា​អាច​ជួយ​ឲ្យ​បេក្ខជន​បានដឹង​ពី​តិចនិច​គ្រូ​ឲ្យ​ពិន្ទុ​លើអ្វីខ្លះ កាត់​ពិន្ទុ​លើ​អ្វីខ្លះ រៀបសរសេរ​បែបណា​ដើម្បី​ទទួល​បានពិន្ទុពេញលេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រឡង។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​អាត្រា​កំណែ​នៃការប្រឡង​កាល​ពីឆ្នាំមុន (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្រ្ដ) ដែល​បង្ហោះ​ដោយ​ផេក​ "បាក់ឌុប-BacII"។

គណិតវិទ្យា

អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ

រូបវិទ្យា

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

ប្រវត្តិវិទ្យា

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាបារាំង

អត្ថបទ៖ ឈិន មិថុនា

;