៣២​សន្លឹក​ បង្ហាញ​ពី​ទេពកោសល្យ​នារី​ម្នាក់​ប្រើ​កន្សែង​​ហ៊ី ចាប់តែង​ខ្លួន​ជា​តួ​តុក្កតា