តាម​ការ​ពិត ​មាន​ទាហាន​អាមេរិក​១១នាក់រង​របួស​ពិត​មែន ​ក្រោម​ថ្វីដៃ​គ្រាប់​មីស៊ីល​របស់​អ៊ឺរ៉ង់​​