នាវាកម្សាន្ដផ្ទាល់ខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោក

  • 2020-02-13 07:42:37
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជានាវាកម្សាន្ដផ្ទាល់ខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោក

១. Lady Moura ៖ តម្លៃ ២១០ លាន​ដុល្លារ

២. Al Mirqab ៖ តម្លៃ ២៥០ លាន​ដុល្លារ

៣. Dilbar ៖ តម្លៃ ២៥៦ លាន​ដុល្លារ

៤. Al Said ៖ តម្លៃ ៣០០ លាន​ដុល្លារ

៥. Motor Yacht A ៖ តម្លៃ ៣២៣ លាន​ដុល្លារ

៦. Dubai ៖ តម្លៃ ៣៥០ លាន​ដុល្លារ

៧. Azzam ៖ តម្លៃ ៦៥០ លាន​ដុល្លារ

៨. Streets of Monaco ៖ តម្លៃ ១,១ ពាន់លាន​ដុល្លារ

៩. Eclipse ៖ តម្លៃ ១,៥ ពាន់លាន​ដុល្លារ

១០. History Supreme ៖ តម្លៃ ៤,៥ ពាន់លាន​ដុល្លារ

ចុចអាន ៖

ប្រភព៖ balancemebeautiful ប្រែសម្រួល៖ រ័ត្ន

;