គម្រោង​រោងចក្រ​កាត់ដេរ ​ផលិត​កេសកាតុង និង​ស្រោមដៃ​តម្លៃ​ជាង ១១លាន​ដុល្លារ បាន​ការ​យល់ព្រម​ពី CDC