សម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ហាមឃាត់មិន​ឱ្យ​នាំចេញអង្ករស និងស្រូវ ទៅបរទេសឡើយ