កម្ពុជា-ចិន ចុះ​កិច្ចសន្យា​សាងសង់​ឃ្លាំង​ស្តុក និង​ឡ​សម្ងួត ដើម្បី​ជំរុញ​ផលិតកម្ម​ស្រូវ និង​នាំចេញ​អ...