ផ្សារ​ទំនើប​តម្លៃ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ ត្រូវ​បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់