គម្រោង​រោងចក្រ​កាត់ដេរ និង​ផលិត​តុក្កតា តម្លៃ​ជាង ៩លាន​ដុល្លារ បាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​