ចាប់ពី​​ដើម​ខែ​មេសា តទៅ​ ថង់​ប្លាស្ទិក​សម្រាប់​ដាក់​ទំនិញ​ នៅ​តាម​ផ្សារ​ទំនើប ក៏​ត្រូវ​លក់​ដែរ