ក្តៅៗ! ស្ពាន​ជ្រោយ​ចង្វារ នឹង​ជួសជុល​ឡើងវិញ នៅពាក់​កណ្តាល​ខែ​កញ្ញា