ចិន អន់ចិត្ត​ដែល​ប្រទេស​មួយនេះ​ ទម្លាយ​តម្លៃវ៉ាក់សាំង​ Sinopharm