ថ្ងៃនេះ សម្តេច​ ហ៊ុន សែន ជិះរថយន្ត​ទៅខេត្តព្រះសីហនុ ដោយអង្គុយខាងមុខក្បែរតែកុង