ក្រុង​ប៉េកាំង ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ទៅ​លើ​ទំនិញ​អាមេរិក ៦០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ