ក្រសួង​ចេញ​សេចក្តី​ណែនាំ​ការពារ​សុវត្ថិភាព ៩​ចំណុច ខណៈ​ភ្ញៀវ​ចិន​មក​កម្ពុជា ច្រើន​ជាងគេ