រឿងរ៉ាវប្លែកៗ ១២យ៉ាងនៅកូរ៉េខាងត្បូង ខុសប្លែក​ពីប្រទេសដទៃ