រឿងរ៉ាវ​របស់​អតីត​ភ្នាក់ងារ​ចារកម្ម​អង់គ្លេស​ដែល​ត្រូវ​គេ​ដាក់​ថ្នាំ​ពុល​ ត្រូវ​បាន​លាត​ត្រដាង