លោក ពូទីន ​ប្រាប់​លោក ង្វៀន សួនហ៊្វុក​ថា រុស្ស៊ី និង​វៀតណាម ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ក្នុង​ធម្មជាតិ