វីដេអូ៖ ទស្សនា​សត្វស្ទាំងមកពីតំបន់ទឹកក ដែលលោក ពូទីន ថ្វាយ​ទៅស្តេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត