លោក ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញ​ទៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា តប​តាមការ​អញ្ជើញ​របស់​លោកស្រី អ៊ុង សាន ស៊ូជី