លោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្រាប់សម្តេច ហ៊ុន សែន ​ថា អាមេរិក​មិន​ស្វែងរក​ឱ្យមាន​ការ​ប្តូររបប​នោះទេ