ភរិយាសម្តេច ហេង សំរិន ត្រូវបាន​ផ្តល់គោរមងារជា​សម្តេច