កងទ័ព​ជើង​ទឹក​អាមេរិក បាញ់​ព្រមាន​ទូក​ល្បាត​អ៊ីរ៉ង់