លោកត្រាំ និយាយ​ត្រឹមបែបនេះ ក្រោយ​អ៊ីរ៉ង់ ផ្លោង​មីស៊ីល​ដាក់​មូលដ្ឋាន​ទ័ព​អាមេរិក