គ្រាន់តែ​យន្តហោះ Rafale មកដល់​ដី​ឥណ្ឌាភ្លាម មាន​គេធ្វើ​វីដេអូ​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ J-20 របស់ចិន​តែម្តង