រាជរដ្ឋាភិបាល យល់ព្រមឱ្យប្តូរឈ្មោះ​ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

  • 2020-01-26 02:31:29
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​យល់ព្រម​ជាគោលការណ៍​ឱ្យប្តូរឈ្មោះ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ទៅជា «ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍»។ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចុះកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០។

សូម​អានបន្ថែមក្នុងលិខិតខាងក្រោមនេះ៖

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​យល់ព្រម​ជាគោលការណ៍​ឱ្យប្តូរឈ្មោះ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ទៅជា «ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍»។ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចុះកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០។

សូម​អានបន្ថែមក្នុងលិខិតខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទ៖ សំភី

;