ធនាគារ​ជាតិ​ចេញប្រកាស​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កម្ចី​ និង​ប្រាក់​បម្រុងកាតព្វកិច្ច

  • 2020-03-18 06:33:09
  • ចំនួនមតិ 3 | ចំនួនចែករំលែក 80

ចន្លោះមិនឃើញ


ធនាគារ​ជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០នេះ បាន​ចេញ​ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច នៃប្រាក់​បញ្ញើ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ​មានគោលបំណង​កំណត់​អត្រា​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​នៃប្រាក់​បញ្ញើ និង​ប្រាក់​កម្ចី​ជារូបិយវត្ថុជាតិ និង​រូបិយបណ្ណ ក្នុងអំឡុងមានបញ្ហាកូវីដ១៩។

សូម​អាន​ប្រកាស​ខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ សំភី

;