សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យមានអភិបាលរងម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមក្នុងខេត្តដែលឥស្លាមរស់នៅច្រើន