ចំណូល​ដែលកម្ពុជា ប្រមូលបាន​ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

  • 2020-05-21 04:26:44
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ កម្ពុជា ប្រមូលចំណូលសរុប​សម្រេចបាន ១២៨,២% នៃច្បាប់​ថវិកា ឬ ស្មើ ២៧ ១៥៩ពាន់លានរៀល (ជាង ៦,៦ពាន់លានដុល្លារ) និង​ការចំណាយប្រមាណ ៩៥,៤% ឬស្មើ ១៩ ៧៥១ ពាន់លានរៀល (ជាង ៤,៨ពាន់លានដុល្លារ)។ នេះបើតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីលទ្ធផល​នៃកិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២០។

សូមអាន​បន្ថែម​ខាងក្រោម៖

;