សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា នឹង​អាចងើប​ឡើងវិញ​នៅឆ្នាំក្រោយ បើទប់ស្កាត់​ករណី​មួយ​នេះបាន

  • 2020-07-09 04:26:52
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


យោងតាម​ការព្យាកររបស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅឆ្នាំ​២០២០ អាចធ្លាក់ចុះដល់ -១,៩% ប៉ុន្តែ​អាចងើប​ឡើង​មកវិញ​នៅឆ្នាំ​២០២១ នៅអត្រា ៣,៥% ប្រសិន​បើការ​រីករាលដាល​នៃជំងឺ​កូវីដ១៩ ត្រូវបាន​ទប់ស្កាត់​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។ នេះបើសេចក្តី​សង្ខេប​ពីលទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ឆមាស​ទី១ និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ​២០២០ របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី​៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០។

ទោះ​យ៉ាងណា ពិភពលោក​នៅ​ប្រឈម​នឹង​ភាព​មិនច្បាស់​លាស់​ខ្លាំងពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​ទប់ស្កាត់​នេះ។ នៅ​ចំពោះមុខបញ្ហា​ទាំងនេះ ធនាគារ​ជាតិនៃ​កម្ពុចា នឹង​បន្ត​អនុវត្តវិធានការ​គាំទ្រ​តាមការ​ចាំបាច់ ស្របតាម​គោលនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅ​រក្សាស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រក្សាលំនឹង​សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច៕

សូមអានបន្ថែមខាងក្រោម៖

;