សាវតារ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន លោក ស៊ុន ចាន់ថុល

 • 2022-02-02 04:30:48
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


លោក ស៊ុន ចាន់ថុល មានតួនាទី និងឋានៈក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន។ លោកកើតនៅឆ្នាំ១៩៥៦ មានស្រុកកំណើតនៅភ្នំពេញ រៀបការរួចមានកូនចំនួន ៣នាក់។

ការអប់រំ៖

 • បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសា កលវិទ្យាល័យអាមេ រិកឆ្នាំ១៩៧៨

 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Whartonរដ្ឋ Pennsylvania ឆ្នាំ១៩៩៧

 • អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យា Harvard ឆ្នាំ១៩៩៩

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន
**ប្រវត្តិទាក់ទងនឹងវិជ្ជជីវៈ៖**
 • បានបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុន General Electric រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំនៅក្នុងមុខតំណែងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន

 • ការគ្រប់គ្រងទូទៅនិងហិរញ្ញវត្ថុ (នៅសហរដ្ឋអាមេ រិក បារាំង និងថៃ)

 • សវនករក្រុមហ៊ុន General Electric

 • បង្កើតក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគកម្ពុជា - ១៩៩៩។

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកនយោបាយ៖

 • ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន បានបម្រើការជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

 • ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ បានបម្រើការជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

 • ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ បានបម្រើការជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)

 • ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៣ បានបម្រើការជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

 • ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

 • ឆ្នាំ២០០៣ ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រ

 • ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ឆ្នាំ ២០០៣ បានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានសភាជាតិ

 • ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៧ បានបម្រើការជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត៖

 • បានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកថ្ងៃស្អែកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ Wharton Asian តាំងពីឆ្នាំ ២០០២

 • ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ Wharton Asian ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ឆ្នាំ២០១៣

 • ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាហែលទឹកកម្ពុជា

បញ្ហាប្រឈមក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រី៖

 • ធ្វើកំណែទម្រង់ និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួង

 • ធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ និង ទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលើវិស័យនេះ

 • ធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកា រចេញប័ណ្ណបើកបរថ្មីព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរយកប័ណ្ណបើកបរថ្មី

 • ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីយានយន្ត

 • បង្កើនសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ ចំនួននៃការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត

**ប្រភព៖ mpwt.gov.kh

អត្ថបទថ្មី
;