តើ​ព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល មាន​ប្រវត្តិ​បែបណា?