សម្តេច ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ទទួល​ពាន​រង្វាន់ «ភាពជាអ្នក​ដឹកនាំ និង អភិបាល​កិច្ចល្អ»