ដាណឺម៉ាក ​ប្រើ​កម្មវិធី Zoom ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ផ្ទាំង LED ​យក្ស​​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ឃើញ​មុខ​កីឡាករ​