សមត្ថភាព​ពិសេសរបស់​យន្តហោះ​ចម្បាំង F-35 ដែល​ជា​យន្តហោះ​ថ្លៃ​បំផុត និង​ទំនើប​បំផុត​របស់​អាមេរិក