មេ SpaceX លុប​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​២ ដែល​មាន​គេ​ចុច Like សរុប​ជាង២,៦​​លាន​នាក់​