ក្រុម​ហ៊ុនចិន គ្រោង​ដំឡើង​ខ្សែកាប​អុបទិក​ក្រោម​សមុទ្រ​នៅចន្លោះហុងកុង និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ