អ្នកវិភាគ​ប្រដាល់​​ថៃ​ ៣រូប បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​បែបណា រវាង សុខ ធី និង រ៉តថាំង នៅ ONE?