ក្ដៅៗ! ចាន់ រតនា មាន​ឈ្មោះ​ប្រកួត​នៅ ONE Championship ជាថ្មី ប៉ះជើងឯក​ចំបាប់​គុយបា