ចេញបញ្ជីឈ្មោះ​កីឡាករត្រៀមជម្រុះពានអាស៊ី ក្នុងនោះភាគច្រើនមកពីវិសាខា និង​ព្រៃវែង