៥ប្រកួតចុងក្រោយ​នេះ គ្មានក្រុម​ណាមួយ​ស៊ុត​កម្ពុជា លើសពី​១គ្រាប់ឡើយ

  • 2019-09-10 13:43:26
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

គិតពីខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ មកដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ការប្រកួត​៥លើករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា គឺមិនត្រូវបានគូប្រកួត​ស៊ុតបញ្ចូលទី​លើសពី១គ្រាប់ឡើយ។ ក្នុងនោះ៖

-ថ្ងៃ​ទី៩ មីនា៖ កម្ពុជា ០-១ បង់ក្លាដែស (ប្រកួតមិត្តភាព)

-ថ្ងៃ​ទី៦ មិថុនា៖ កម្ពុជា ២-០ ប៉ាគីស្ថាន (ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី១)

-ថ្ងៃទី១១ មិថុនា៖ ប៉ាគីស្ថាន ១-២ កម្ពុជា (ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី១)

-ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា៖ កម្ពុជា ១-១ ហុងកុង ( ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី២)

ថ្ងៃទី ១០ កញ្ញា៖ កម្ពុជា ០-១ បារ៉ែន ( ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី២)៕

ចុចអាន៖

គិតពីខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ មកដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ការប្រកួត​៥លើករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា គឺមិនត្រូវបានគូប្រកួត​ស៊ុតបញ្ចូលទី​លើសពី១គ្រាប់ឡើយ។ ក្នុងនោះ៖

-ថ្ងៃ​ទី៩ មីនា៖ កម្ពុជា ០-១ បង់ក្លាដែស (ប្រកួតមិត្តភាព)

-ថ្ងៃ​ទី៦ មិថុនា៖ កម្ពុជា ២-០ ប៉ាគីស្ថាន (ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី១)

-ថ្ងៃទី១១ មិថុនា៖ ប៉ាគីស្ថាន ១-២ កម្ពុជា (ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី១)

-ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា៖ កម្ពុជា ១-១ ហុងកុង ( ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី២)

ថ្ងៃទី ១០ កញ្ញា៖ កម្ពុជា ០-១ បារ៉ែន ( ជម្រុះ World Cup 2022 ជុំទី២)៕

ចុចអាន៖

អត្ថបទ៖ សំភី

;