ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា យាងចូលរួមពិធី​បើក​សម្ពោធព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងា