​អាណិត! Honda ​ចុះ​កុងត្រា​ខ្លី​មែន​ទែន​លេង​ឲ្យ​ក្លឹប​ថ្មី​គ្មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ថែម​ទៀត​