កីឡាករ​​បាល់​ទាត់​​ម្នាក់គត់​ ដែល​​ឈ្នះពានច្រើនជាងគេក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​