នេះ​ឈ្មោះ​អាជ្ញាកណ្ដាល​ស្រី​ដំបូង​គេ នឹងកាត់ក្ដី​ប្រកួត​ប្រុសៗ​​ពាន​ UCL ពេលJuventus ប៉ះ Dynamo