ដំណឹង​ល្អ! Maddox ​ចេញ​ពី​អាមេរិក​ មក​រៀន​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​ល្បី​នៅ​​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង