ក្រុម​រាំ​ល្បី​របស់​ថៃ យក​បទ "មាន់​ស្រែ" មក Cover ដល់​ទៅ​៣ដង ឯអ្នក​មើល​​មាន​រាប់​លាន​នាក់