ស្រីស្អាត​ស៊ិន សក្កដា​ សរសើរ​ ឌុច លីដា ថា​អាច​សម្ដែង​បាន​គ្រប់​តួអង្គ តែ​ខ្លួន​នាង...