ក្រសួងវប្បធម៌ ​ចាត់​វិធានការ​លើ​តារា​សិចស៊ី សេង សូណា