ពេលនេះម៉ោងនេះ Jisoo និងកីឡាករបាល់ទាត់ Son Heung Min ត្រូវគេសង្ស័យថាកំពុងស្រឡាញ់គ្នា