មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីដូចគ្នា ហើយមានស្រុកកំណើត និងខ្សែស្រឡាយខេត្តតាកែវដូចគ្នាទៀត[ភាគ២]