លោក ម៉ម ប៊ុនណារាយ តន្ត្រីករ​ជើង​ចាស់​ជំនាន់​លោក​ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ទទួលមរណភាព