ឯកឧត្ដម កែវ រ៉េមី ស្នើ​សិល្បករ​បញ្ឈប់​ហែកហួរ​គ្នា​តាម​ហ្វេសប៊ុក