ក្រោយ៥៨ឆ្នាំ ទីបំផុត​ BTS ក្លាយជា​តារាអាស៊ីដំបូងអាចជាប់លេខ១ លើ Billboard ៤សប្ដាហ៍ជាប់គ្នា