ខំគេចណាស់ដែរ តែគេចមិនផុត! ទាំងនេះ​ជាកំហុសអចេតនា កើតមានក្នុងរឿងភាគកូរ៉េ