កក្រើកទៀតហើយ! Lee Min Ho នឹងប្រឡូកចូលហូលីវូដជាលើកដំបូង ក្នុងរឿងថ្មី