របប​សឹក​ថៃ​ ប្រតិកម្ម​នឹង​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ពី​គម្រោង​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​