សម្ដេច ហ៊ុន សែន៖ កំណែ​ទម្រង់​អាណត្តិ​ក្រោយ នឹង​ពិនិត្យ​លើ​រដ្ឋមន្ត្រី