ថ្ងៃនេះ ចិន​ប្រារព្ធ​ខួប ៤០​ឆ្នាំ នៃ​កំណែទម្រង់​សេដ្ឋកិច្ច ដែល​ផ្ដួចផ្ដើម​ដោយ តេង ស៊ាវពីង