ទស្សនា​វីដេអូ បង្ហាញពី​ជីវិត​ពិត​របស់​អ្នកប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ សុខ ធី