ទស្សនា! ១០​លើក Messi ប្រើ​ភាព​ឆ្លាត​វ័យ​លើ​ទីលាន​​បញ្ឆោត​ដៃ​គូ​បាក់​ចង្កេះ