ឡៅ ចិត្រា ចាញ់ពិន្ទុ កីឡាករ​លំដាប់​កំពូល​ថៃ នៅ ONE Championship