កាលវិភាគ​រថយន្ត​ក្រុង​ដឹក​ជញ្ជូន Free ទៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា អំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

  • 2018-04-06 03:47:14
  • ចំនួនមតិ 56 | ចំនួនចែករំលែក 203

ចន្លោះមិនឃើញ

រថយន្ត​ក្រុង (City Bus) រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចំនួន ៦០​គ្រឿង ត្រូវ​បាន​បែងចែក​សម្រាប់​ដឹក​ជញ្ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ Free ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ ទៅ​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា ពី​ថ្ងៃ​ទី១២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​មេសា ២០១៨។

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដែល​រថយន្ត​ក្រុង​ទាំង ៦០​គ្រឿង ចាកចេញ​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត និង​ចាកចេញ​ពី​បណ្ដា​ខេត្ត ត្រឡប់​ចូល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​វិញ៖

រថយន្ត​ក្រុង (City Bus) រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចំនួន ៦០​គ្រឿង ត្រូវ​បាន​បែងចែក​សម្រាប់​ដឹក​ជញ្ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ Free ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ ទៅ​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា ពី​ថ្ងៃ​ទី១២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​មេសា ២០១៨។

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដែល​រថយន្ត​ក្រុង​ទាំង ៦០​គ្រឿង ចាកចេញ​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត និង​ចាកចេញ​ពី​បណ្ដា​ខេត្ត ត្រឡប់​ចូល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​វិញ៖

អត្ថបទ៖ លីហៀង

;