វេទិកា​ការងារ នឹង​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា

  • 2018-09-17 09:03:59
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 4

ចន្លោះមិនឃើញ

ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខរបរ និង​ការងារ បាន​ប្រកាស​​អំពី​វេទិកា​ការងារ​ថ្មី ដែល​ត្រៀម​នឹង​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨​ព្រឹក ដល់​ម៉ោង ៥​រសៀល។ ឱកាស​ការងារ នៅ​ក្នុង​វេទិកា​នេះ មាន​ចំនួន​សរុប ១៣៥២​កន្លែង។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​មើល​ការ​ប្រកាស​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខរបរ និង​ការងារ បាន​ប្រកាស​​អំពី​វេទិកា​ការងារ​ថ្មី ដែល​ត្រៀម​នឹង​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨​ព្រឹក ដល់​ម៉ោង ៥​រសៀល។ ឱកាស​ការងារ នៅ​ក្នុង​វេទិកា​នេះ មាន​ចំនួន​សរុប ១៣៥២​កន្លែង។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​មើល​ការ​ប្រកាស​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;