ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ប្រកាស​រើស​មន្ត្រី​នគរបាល​ចំនួន ១០០​កន្លែង

  • 2018-09-19 08:41:32
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 15

ចន្លោះមិនឃើញ

នាយកដ្ឋាន​បុគ្គលិក នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​នគរបាល​ចំនួន ១០០​នាក់ ឲ្យ​ចូល​បម្រើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ។ សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ និង​ការ​បំពេញ​បែបបទ​ស្នើ​សុំ សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

នាយកដ្ឋាន​បុគ្គលិក នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​នគរបាល​ចំនួន ១០០​នាក់ ឲ្យ​ចូល​បម្រើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ។ សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ និង​ការ​បំពេញ​បែបបទ​ស្នើ​សុំ សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;