ក្រសួង​ការងារ ប្រកាស​ពី​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ

  • 2018-09-21 06:47:28
  • ចំនួនមតិ 12 | ចំនួនចែករំលែក 116

ចន្លោះមិនឃើញ

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះ​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ចេញ​ប្រកាស​ស្ដី​ពី​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះ​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ចេញ​ប្រកាស​ស្ដី​ពី​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;