សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល នឹង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ចំនួន ១២០​នាក់

  • 2018-09-26 01:32:21
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 14

ចន្លោះមិនឃើញ

សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល នឹង​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ក្រមការ ជំនាន់​ទី​៨ ចំនួន​១២០​នាក់ សម្រាប់​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ឆ្នាំ​២០១៩។ បេក្ខជន​ត្រូវ​រើស​ភាសា​ជា​មុន​ក្នុង​ការ​ដាក់​ពាក្យ ហើយ​ត្រូវ​ជា​និស្សិត​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​រង​ឡើង​ទៅ និង​និស្សិត​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ឆ្នាំ​ទី​២ ដោយ​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ។

សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​នានា សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ខាង​ក្រោម៖

សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល នឹង​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ក្រមការ ជំនាន់​ទី​៨ ចំនួន​១២០​នាក់ សម្រាប់​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ឆ្នាំ​២០១៩។ បេក្ខជន​ត្រូវ​រើស​ភាសា​ជា​មុន​ក្នុង​ការ​ដាក់​ពាក្យ ហើយ​ត្រូវ​ជា​និស្សិត​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​រង​ឡើង​ទៅ និង​និស្សិត​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ឆ្នាំ​ទី​២ ដោយ​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ។

សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​នានា សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;